Kreativa möten
mellan människor

Genom att människor möts och utbyter erfarenheter och
innovativa idéer så skapas nya möjligheter för utveckling
och tillväxt. Goda affärer helt enkelt.

Jag har anlitat Probiznet som min och ledningsgruppens rådgivare, pådrivare och inspiratör när det gäller affärs- och kompetensutveckling. Vi är ett expansivt tillväxtföretag inom vattenrening som kunnat ökat vår lönsamhet med flera hundra procent.  Vi är mycket nöjda med Probiznets konsultinsatser och ser fram emot ett långt samarbete .

Martin Höjer, VD Aqua Experten

HR-resa 2018
Under hösten 2018 drar vi till San Francisco och Silicon Valley med fokus på HR, digitalisering, People Analytics och Employee branding. Vill du hänga med oss? Kontakta oss.

Affärsresa till Dubai 2018
Probiznet arrangerar i samverkan med Swedara Group en affärsresa till Dubai hösten 2018 för företag och innovatörer som vill expandera. Kontakta oss.

Hongkong & Shanghai 2017
Probiznet arrangerade i oktober 2017 en fantastisk resa till Hongkong och Shanghai under 2017 med besök på WeChat, Geely och Alibaba. Läs mer här.

Affärsutveckling genom nya metoden Business360
En engagerande och kreativ metod som sätter fokus på företagets förbättringsbehov och utvecklings-möjligheter. Business 360 hjälper dig att analysera, prioritera och planera för framgång och tillväxt. Kontakta oss.

Epost: info@probiznet.se

Office:
HK, Lindhagsg 137, 112 15  Stockholm Videum, Framtidsv 16, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556926-0085