Vår Integritetspolicy

Så behandlas dina personuppgifter som kund och/eller medlem hos Probiznet AB.

För att vara kund och/eller medlem behöver vi behandla och spara dina personuppgifter. Det är i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter (postadress och epost) samt vid anmälning till resor och nätverksträffar även faktureringsadress och ev. organisationsnummer. Om du anmält intresse av vårt nyhetsbrev eller medlemskap i vårt sociala nätverk så sparar vi namn och e-postadress för att distribuera utskick till dig.

Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig. Om du inte vill att vi ska spara dessa uppgifter har du när som möjlighet att maila info@probiznet.se och begära att dina personuppgifter ska raderas, då stryker vi alla uppgifter. Har du deltagit på en av oss arrangerad resa eller event så sparas dessa uppgifter under 2 år. Detta för att vi ska kunna göra utvärderingar med hjälp av enkäter till dig som deltagit och skicka ut erbjudanden.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som du själv väljer att vara kund och/eller medlem eller så länge som Probiznet i egenskap av juridiskt företag enligt lag har skyldighet att arkivera dem.  

Du har alltid rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan läsa mer om detta i vår Personuppgiftspolicy.  Du har även rätt att få dina uppgifter rättade och raderade om detta stöds av gällande lagstiftning. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Du vänder dig i dessa frågor till info@probiznet.se.

Hos Datainspektionen hittar du mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.
 
Stockholm 2018-09-13
Probiznet AB