Vi skapar kreativa
möten mellan människor 

Nätverksresor

Probiznet arrangerar unika resor till intressanta platser för erfarenhets- och kunskapsutbyte och där målsättningen är att skapa nya kontaktnät och affärsmöjligheter för våra deltagare.
 

Utbildning

Probiznet erbjuder företagsinterna utbildningsinsatser inom ledarskap, affärs- och teamutveckling, där målet är att skapa framgångsrika företag, team och individer.

Mässor

Probiznet arrangerar mässor och events med olika teman och upplägg. En del av dessa är Probiznets egna, andra är beställningsuppdrag från företag eller organisationer. 

konsultuppdrag

Vi har tagit fram en kreativa och metod som vi kallar för Business360. 
  Den ger dig på ett engagerat sätt vägledning för att identifiera och analysera verksamhetens framgångsfaktorer, ger stöd för prioriteringar och en handlingsplan för utveckling och tillväxt. 

Konferenser

Probiznet arrangerar konferenser på uppdrag av företag och organisationer. Vi tar helhetsansvar för planering, administration och genomförande i samverkan med uppdragsgivaren.

affärsutveckling

Probiznet är idag engagerad i innovativa utvecklingsprojekt inom olika områden.
  Genom ett proaktivt förhållningssätt är vi uppdaterade kring trender och tendenser i samhället.

Epost: info@probiznet.se

Office:
HK, Lindhagsg 137, 112 15  Stockholm Videum, Framtidsv 16, 351 96 Växjö 

Org.nr: 556926-0085