Probiznets personuppgiftspolicy

Introduktion
Denna personuppgiftspolicy gäller inom Probiznet AB (org nr 556926-0085). Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du registrerar dig för en prenumeration (fysisk eller digital), anmäler dig till något av våra resor, event och konferenser, köper en produkt, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar vår kundservice. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss hittar du under "KONTAKTA OSS".
Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fem huvudsakliga anledningar:

 • för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs. se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna,
 • för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag, samt
 • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster.

Av anledningarna ovan kombinerar vi information som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse.
Det kan finnas kompletterande villkor som gäller för vissa av de Tjänster som vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration hos oss, bokar ett event, väljer att delta i tävlingar, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst eller registrerar ett användarkonto.
Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter, och hur du tillvaratar dina rättigheter, genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan.
 
Personuppgifter som vi samlar in
Vilka uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss, dina val, inklusive dina integritetsinställningar på dator eller mobil och de funktioner du använder i Tjänsterna. Den data vi samlar in kan innefatta följande:

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Information för att genomföra transaktioner. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Probiznet och våra Tjänster. Vi samlar in data om de funktioner du använder och de webbsidor du besöker. Det kan även innehålla information om IP-adress och språkinställningar.
 • Övrigt. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.
I de produktspecifika avsnitten nedan "Särskilt om några av våra Tjänster" beskriver vi utförligare hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för några specifika Tjänster.
 
Hur vi använder personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare av fem huvudsakliga anledningar:

 • för att tillhandahålla Tjänsterna (inklusive förbättra och anpassa), dvs se till att användare och kunder har tillgång till och kan använda Tjänsterna.
 • för att tillhandahålla personligt anpassade Tjänster för våra användare och kunder,
 • för att kontrollera att Tjänsterna används i enlighet med gällande regler och villkor, uppfylla krav i lag och av säkerhetsskäl,
 • för att kommunicera med våra användare och kunder med anledning av användar-/kundrelationen, vilket inkluderar både administrativ kommunikation som exempelvis återkoppling i ett kundtjänstärende och marknadsföringskommunikation som riktas direkt till dig om det är tillåtet enligt lag.

Syfte med användningen av personuppgifter:
Tillhandahålla och förbättra tjänsterna. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna, hantera kundförhållandet, utveckla och förbättra Tjänsternas funktion och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkter och Tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss och för att förse dig med våra Tjänster som prenumerationer, premier, events och kurser, inkluderat kontaktförmedling vid events och kurser, samt för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga Tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor.
 • Kommunikation. Vi behandlar personuppgifter för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per e-post, telefon, eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra.
 • Marknadsföring och reklam. Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto, genomför bokning och köp samt använder våra Tjänster och webbsidor för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av när du besöker våra webbsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev.
 • Övriga ändamål. Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.

 
Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter som rör dig med andra företag som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna leverera Tjänsterna som du efterfrågat.
I de fall där vi delar information om dig med våra leverantörer har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.
Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.
Vi delar även information med företag som vi anlitar för att tillhandahålla kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt för assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster och de behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla sådan assistans. Vi kommer att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Vid deltagande i ett event kan dina personuppgifter delas till sponsorer som sponsrat eventet eller konferensen.
 
När du använder våra Tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Probiznet, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.
 
Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka Tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation. Du kan i vissa fall redigera uppgifter som du tillhandahållit på egen hand genom ditt användarkonto såsom din mejladress.
Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter.

Dina kommunikationsinställningar
Om du får meddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina individuella rättigheter
Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under "KONTAKTA OSS".
Du har följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande
 • Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits genom dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.
 • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade,
 • Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd av vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det på behovsbasis, för att kunna tillhandahålla de Tjänster som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och lagliga skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningarna i avsnitten "HUR VI ANVÄNDER  PERSONUPPGIFTER" och "ANLEDNINGAR TILL VARFÖR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER" ovan, eller när det krävs, med ditt samtycke.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.
 
Säkerhet för dina personuppgifter
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. I de fall våra leverantörer använder underleverantörer utför vi kontinuerligt revison av dessa för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring mm. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. 

Hur vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänsters prestanda, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, bedriva utveckling av våra Tjänster och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.
De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:
vilken anledning använder vi uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring,
vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation,
hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de är pseudonymiserade,
vilken relation har vi till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.
Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det, läs mer under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER". Vi sparar dina uppgifter upp till två år efter Tjänsten avslutats. Om dina kontaktuppgifter är kopplade till ett företag som du representerar vid exempelvis ett event kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig upp till 36 månader efter avslutat event. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra Tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.
Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till två år därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra Tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. Uppgifter som sparas för analys och används för intressebaserad marknadsföring hålls avskild från information som visar vilken person informationen tillhör.
Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi anonym data som inte består av personuppgifter alternativt pseudonymiserad data som inte kan hänföras till en viss person utan kompletterande uppgifter som kräver särskilda åtgärder.
Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.
Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under "ÄNDRINGSHISTORIK", varpå ändringarna träder i kraft.
Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Kontakta oss
Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårtdataskyddsombud, kontaktar du oss genom att använda följande kontaktinformation. För samtliga personuppgiftsansvariga är adressen info@probiznet.se

Särskilt om några av våra Tjänster
Nedan följer särskild information om några av våra Tjänster som vi vill uppmärksamma lite exta. För att läsa mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in, varför och på vilket sätt vi använder dem så hänvisas till informationen i avsnitten ovan.
 
Konferens och event
Vi anordnar konferenser och event i syfte att skapa en mötesplats för bl a nätverksspridande inom näringslivet.
Om du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer godkänner du även att dina personuppgifter kommer att användas enligt de särskilda villkor som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna särskilt känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Notera även att dina kontaktuppgifter kan delas med sponsorer som deltar på eventet.