Ramprogram för HR-resa till USA  2019

Detta ramprogram är preliminärt och kommer att kompletteras med fler besök och aktiviteter. Vi reserverar oss också för ändringar i programmet.