Silicon Valley 2016

I oktober 2016 så arrangerade IEC, Information Engineering Center och Probiznet en inspiration- och nätverksresa till San Francisco och Silicon Valley. Det var ett 20-tal företagsledare och entreprenörer som besökte detta berömda epicentrum för forskning, utveckling och nyföretagande inom informationsteknologins snabbväxande område.
 
Man konstaterar direkt att det fortfarande pågår en guldrusch till kiseldalen. Här samlas forskare, entreprenörer och investerare från världens alla hörn och företag växer upp i stort antal och i rasande takt. Etablerade globala företag ligger vägg i vägg med nystartsföretag med nya innovativa affärskoncept med smart förpackade tjänste- och produkterbjudanden. 
 
Under vår åtta dagar i USA så besökte vi både stora aktörer med lång och framgångsrik  historia såsom IBM och unga snabbväxande teknikföretag såsom Neo Technology, hypade företag som Tesla Motors och innovationscentrum såsom Nordic innovation House och forskningscentra som Stanford University.
 
Intrycken från resan är många. När man lyssnar på Sean Ness från Institute for the Future så utkristalliseras också ett antal trender inom teknik, miljö och samhällsutveckling som det ska bli intressant att följa närmaste åren eller ska vi säga närmaste månaderna, allt händer ju så rasande fort.  Spännande att följa blir också hur den senaste tekniken kommer att inspirera svenska nystartsföretag i sina innovationer och paketeringar av tjänster på en expanderande marknad.
 
Om jag ska lyfta fram tre trender som jag tagit med mig från resan så är det tjänstepaketeringen av AI-forskningen, möjligheten att selektera och effektivt nyttja stora datamängder samt avslutningsvis, det stora kompetensbehovet som den nya tekniken efterfrågar och vi behöver utveckla.
 
Deep Learning
Alla pratar om tillämpning och paketering av AI, artificiell intelligens. Zendesk har använder tekniken i sitt ärendehanteringssystem, Saleforce fokuserar på detta i sin CRM-lösning, liksom Elementum med sin SCM-lösning (supply chain management) . Det gemensamma är att dessa företag i sina system utvecklat förmågan att samla in, analysera, sammanställa, dra lärdomar och få en kommunikation mellan människa och maskin som är mer intelligent och känslodrivet än tidigare.
 
Big Data
Ett av de mer spännande företagen som besöktes var Neo Technology med smålänningen Emil Eifrem som grundare och CEO. Företaget växer snabbt med sin utvecklade NoSQL-motor Neo4j, som fått extra uppmärksamhet genom dess betydelse för bearbetningen av den enorma datamängden vid PanamaLeaks.
 
Employee Branding
Det råder en stor brist på kompetenser och talanger inom informationsteknologi.  Den starka expansionen av nya företag och tillväxt i befintliga, samtidigt som informationsteknologin är den snabbast växande branschen i världen gör att efterfrågan på spetskompetenser är större än tillgången i Silicon Valley. samma gäller ju även här hemma i Sverige.  Detta medför att lönerna nu skjuter i höjden. Det är inte ovanligt att en erfaren och kunnig programmerare idag kan tjäna mellan 1-2 miljoner kronor per år i Silicon Valley.
 
Företagen i Silicon Valley arbetar därför målmedvetet med employeee branding för att attrahera nya presumtiva medarbetare samtidigt som man vill behålla och utveckla sina redan anställda. Den digitala arbetsformen med möjligheter till distansarbete samt nätverksbyggande kommer förändra nuvarande traditionella organisationsformer och skapa dynamiska och digitala arbetsplatser, oberoende av geografiska och kulturella gränser.

loading...
Några röster från deltagarna ...
"Mästerligt utfört!"
"Ni som arrangerat resan har min eviga tacksamhet"
"Wow vilka spännande företag att besöka"
" Tack för en välplanerad och exklusiv resa"
" När åker vi igen?"